Logo Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej w Radolinie

Godło Polski Gmina Golina BIP
spradolina

AKTUALNOŚCI

Znaleziono 344 aktualności
nowsze   starsze


!!! ZEBRANIE Z RODZICAMI

>>> 2018-04-19 --> id: 348

Dnia 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie z rodzicami.

Działania o charakterze edukacyjnym z zakresu przeciwdziałania ZAGROŻENIOM XXI WIEKU

>>> 2018-04-16 --> id: 343

Zgodnie z Programem Komendy Miejskiej Policji w Koninie „Razem dla bezpieczeństwa” w naszej szkole odbyło się spotkanie z Policją dotyczące ZAGROŻEŃ XXI WIEKU.

Jednym z głównych zagrożeń dla dzieci i młodzieży stanowią narkotyki, dopalacze oraz cyber zagrożenia. Problem uzależnienia od środków odurzających, substancji psychoaktywnych oraz środków zastępczych ma charakter wielowymiarowy.
Głównym celem spotkania było wyposażenie uczniów w umiejętności i nawyki rozpoznawania, przewidywania oraz zapobiegania zagrożeniom oraz kształtowanie zdolności dzieci do samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów, opartych o wiedzę i umiejętności związane z pozytywnymi wartościami społecznymi.

W ramach programu „Razem dla bezpieczeństwa” kreowane były wzorce życia wolnego od uzależnień, wskazywane alternatywy i możliwości pomocy innym oraz aktywizacja młodych ludzi w budowaniu mody życia wolnego od wszelkich uzależnień.

Bernadeta Kucharska

pedagog szkolny

„Katyń … Ocalić od zapomnienia”- udział w uroczystościach katyńskich w Golinie

>>> 2018-04-16 --> id: 344

12 kwietnia 2018 r. poczet sztandarowy naszej szkoły oraz wszyscy uczniowie klasy VII uczestniczyli w obchodach 78 rocznicy zbrodni katyńskiej zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Golinie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele p.w. M.B. Szkaplerznej w Golinie. Następnie uczestnicy Mszy Św. prowadzeni przez Szwadron Kawalerii Ziemi Konińskiej przemaszerowali na plac szkolny i zgromadzili się wokół obelisku z tablica pamiątkową poświęconą Michałowi Kobylińskiemu oraz Wszystkim Ofiarom Zbrodni Katyńskiej. Rangę uroczystości podniosła obecność kampanii honorowej 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, której przedstawiciel odczytał Apel Pamięci a po nim odbyła się salwa honorowa.
Nasi uczniowie poprzez uczestnictwo w uroczystości oraz zwiedzenie wystawy poświęconej zbrodni katyńskiej mogli poznać tragiczną kartę historii naszej Ojczyzny.

Alina Kozłowska

Światowy Dzień Zdrowia 2018 w naszej szkole!

>>> 2018-04-16 --> id: 346

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia i daje nam możliwość mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie.

Celem Światowego Dnia Zdrowia 2018 przeprowadzonego w naszej szkole było skupienie uwagi uczniów na konieczności zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej i możliwych do osiągnięcia zysków płynących z tego faktu. Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia było: Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie i dla każdego. Hasło brzmiało: „Zdrowie dla wszystkich”.

Uczniowie i nauczyciele wysłuchali prelekcji pedagoga szkolnego, zawierającej najważniejsze przesłania Światowego Dnia Zdrowia 2018, które nawiązują między innymi do:

• powszechnej opieki zdrowotnej polegającej na zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do świadczeń zdrowotnych,

• aby nikt nie musiał wybierać między dobrem stanem zdrowia, a innymi życiowymi potrzebami,

• powszechnej opieki zdrowotnej jako klucza do zdrowia i dobrostanu ludzi i narodów,

• aby opieka zdrowotna miała rodzaj prawdziwie powszechny i koniecznych zmian w myśleniu o systemie opieki zdrowotnej,

• wyrażania własnego zdania i domagania się świadczeń na dobrym poziomie.

Podczas wystąpienia zostało również podkreślone ogromne znaczenie profilaktyki i dbałości o właściwą oraz prawidłowo skomponowaną dietę, a także prowadzenie zdrowego
i aktywnego trybu życia. Dzieci miały możliwość zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w krótkim quizie dotyczącym zdrowia. Ponadto uczniowie wszystkich klas razem z wychowawcami zaprezentowali bogate w witaminy i składniki mineralne: sałatki, kanapki, koktajle, talerze pełne owocowo – witaminowych smakowitości. Pan Michał Witkowski – nauczyciel WF zaprosił na pokaz ćwiczeń niezbędnych do zachowania zdrowej sylwetki. Klasy przedszkolne umiliły nam czas atrakcyjnymi wierszykami, piosenkami i hasłami poruszającymi temat przewodni Światowego Dnia Zdrowia 2018.

Całą uroczystość obchodów tego dnia, tak istotnego dla całej naszej ludzkości zakończyliśmy wspólną, zdrową degustacją pyszności znajdujących się na naszym wielkim WITAMINOWYM STOLE ustawionym na korytarzu szkolnym.

Bernadeta Kucharska

pedagog szkolny

„Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”

>>> 2018-04-16 --> id: 347

Krajobraz to szczególna mozaika pól uprawnych, łąk, zadrzewień i zakrzewień.
W krajobrazie rolniczym na szczególną uwagę zasługują wszelkie zadrzewienia. To one mają kluczowy wpływ nie tylko dla przyrody, ale przede wszystkim dla ochrony i zachowania wysokiej jakości gleb. Zadrzewienia śródpolne stanowią źródło drewna, owoców, a także pożytku dla pszczół oraz zmniejszają siłę wiatru.

To wszystko wiedzą już uczniowie klasy V i VI naszej szkoły, którzy w dniu 6.04.2018 r. uczestniczyli z p. Aliną Kozłowską w „Zielonej Akcji”, czyli zadrzewianiu w Muzeum Rzemiosła Artystycznego w Węglewie u p. Stanisławy Jasiczek.

Dzięki tej inicjatywie posadzono 82 drzewka. Dla naszych uczniów była to wspaniała lekcja przyrody na żywo, dzięki której dowiedzieli się między innymi, że pasy zadrzewień i aleje drzew pełnią ważną rolę korytarzy ekologicznych migrujących zwierząt.

Dziękujemy p. Stanisławie Jasiczek za możliwość wzięcia udziału w „Zielonej Akcji” przez naszą szkołą oraz za cenne wskazówki i rady podczas wykonywanej pracy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie!

Bernadeta Kucharska

Konkursy wielkanocne

>>> 2018-04-13 --> id: 345

Przed świętami wielkanocnymi uczniowie naszej szkoły brali udział w dwóch konkursach: „Na najładniejszą pisankę wielkanocną” z Muzeum Rzemiosła Artystycznego w Węglewie oraz na wykonanie „Palmy Wielkanocnej 2018” z Centrum Kultury i Sztuki i Klasztor oo. Franciszkanów w Koninie. Celem tych dwóch konkursu było kultywowanie tradycji wielkanocnych, rozwijanie wrażliwości i doskonalenie umiejętności plastycznych.

„Na najładniejszą pisankę wielkanocną” jury przyznało następujące nagrody:

I miejsce – Zuzanna Kurleto kl. I

II miejsce – Lena Szubińska kl. I

III miejsce – Wioletka Tyderka kl. III

Wyróżnienie – Michalina Kurleto kl. IV

Wyróżnienie – Kacper Tyczkowski kl. I

W dniu 04.04.2018 r. p. Stanisława Jasiczek przyjechała do naszej szkoły, aby wręczyć dzieciom upominki i wszystkim podziękować za udział w konkursie. DZIĘKUJEMY!

„Palma Wielkanocna 2018” – nagrodę zdobyły „Chochliki Marysi” – uczniowie świetlicy szkolnej, którzy w dniu 8.04.2018 r. uczestniczyli w uroczystym wręczeniu nagród z p. Dyrektor Aliną Kozłowską w Klasztorze oo. Franciszkanów w Koninie. Z pewnością dla wielu dzieci było to niesamowite przeżycie. DZIĘKUJEMY!

Serdecznie dziękujemy Rodzicom, że przyjechali z dziećmi na Mszę Św. i wręczenie nagród.

Bernadeta Kucharska

„Przedświąteczna Zbiórka Żywności”

>>> 2018-04-11 --> id: 342

Po kilku latach przerwy nasza szkoła ponownie włączyła się w przedświąteczną zbiórkę żywności organizowaną przez Bank Żywności w Koninie. Głównym celem akcji „Powszechna zbiórka żywności w szkołach” jest zgromadzenie dużej ilości artykułów spożywczych, które zostaną przekazane na stół świąteczny osobom potrzebującym w naszej gminie. Drugim celem akcji jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na temat poszanowania żywności oraz potrzeby pomagania potrzebującym.

Wszystkie klasy aktywnie włączyły się w akcję zbiórki żywności. Wspólnie zebraliśmy 113 kg produktów. Cała zebrana żywność została przekazana do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie.

A tak w naszej szkole przedstawia się aktywność poszczególnych klas w zbiórce żywności (stosowana jest zasada przeliczania ilości (kg) zebranej żywności w stosunku do ilości uczniów w szkole):

I miejsce: klasa V – 1,88kg/osobę

II miejsce: przedszkole – 1,83kg/osobę

III miejsce: klasa VII – 1,68kg/osobę

Oddział : „0” – 1,65kg/osobę

Klasa III – 1,51kg/osobę

Klasa IV – 1,47kg/osobę

Klasa VI – 1,13kg/osobę

Klasa I – 0,67kg/osobę

Wszystkim zaangażowanym w akcję bardzo DZIĘKUJEMY!


Szkolny koordynator:

Marta Pawlaczyk

Bernadeta Kucharskanowsze  nowsze   starsze  starsze